Vinylové desky ve studiu

V našem studiu se objevila zcela nová dekorace - vinylové desky. Dle našeho názoru se jedná o naprosto perfektní výzdobu, která zcela perfektně zdobí prostor našeho studia. Samotná myšlenka nás napadla už během března, ale nějakou chvíli trvalo, než jsme sehnali vhodné desky a promysleli různé možnosti připevnění na stěnu. Po konzultaci s panem školníkem Uhlířem a vychovatelem domova mládeže panem Bernardem jsme nakonec zvolili jako ideální řešení natloukávací skoby do zdi. Vysvětlovat zde, jak se skoby do zdi připevňují, nám přjde značně neprofesionální a leckoho by to mohlo dokonce urazit. Ale přesto celý postup vysvětlíme, aby každý čtenář pochopil, že jsme to skutečně zvládli sami. Nejprve bylo třeba vše řádně rozměřit, aby desky byly v jedné rovině a stejně daleko od sebe. K tomu překvapivě nejlépe posloužil svinovací metr a pravítko (měřit stěnu palcovou měrou jsme sice zkoušeli, ale nebyla efektivní a měření nevycházelo). Po důkladném změření jsme spočítali rozestupy a na zeď tužkou načrtli finální pozice středů vinylových desek. Následně jsme umístili skobu na označenou pozici. Párkrát jsme na konec skoby udeřili kladivem, aby bylo místo označeno důlkem. Střed gramofonových desek je malý, takže nelze desku nasadit na skobu dodatečně - to znamená, že byla skoba ze zdi nejprve vyjmuta, následně jsme na skobu umístili desku a celý komplet umístili zpátky do důlku na zeď. Tentorát jsme tloukli kladivem do skoby větší silou, ale zato bylo třeba dávat větší pozor, aby deska nebyla zdemolována. Celý tento proces jsme opakovali desetkrát a naše "námaha" za to opravdu stála. Nyní jsme nadšeni a těšíme se, až vám představíme další část našeho studia, kterou jsme vytvořili v neuvěřitelně krátkém termínu.

Štítky: 
galerie: